6. Fakta om tang

Det afsluttende kapitel indeholder et omfattende leksikon, hvori fagudtryk er defineret og forklaret. Desuden er der lister med danske og latinske navne på forskellige tangarter. Et afsnit beskriver tangens evolution og de forskellige livshistorier. Der er tabeller med data for tangs indholdsstoffer. Endelig findes der her information om, hvor man kan købe tang. Bogen afsluttes med en omfattende litteraturliste og et fyldigt register med flere tudind opslagsord. Smagsprøve

kapitel06

Udsnit af en 1800-tals engelsk foldebog med tørrede tangarter (Foto: Jakob Thue)

  • Tang – Grøntsager fra havet

  Ole G. Mouritsen
  Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S
  ISBN 978-87-17-04055-7 (2009)
  Pris: 299,00 kr, inkl. moms
  304 sider. Halvbind
  Ca. 200 illustrationer og oiginaltegninger

  Køb bogen online hos Arnold Busck